• Gợi ý từ khóa:
 • Bidet không sử dụng điện, vệ sinh thông minh
Bidet không sử dụng điện

Hyundae Bidet HB-100

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: HB-100
 • Thương hiệu: Hyundae Bidet
 • Mô tả ngắn: Thông tin sản phẩm:Thiết Bị Vệ Sinh – Hyundae Bidet HB-100 sử dụng nước lạnhThiết bị chuyên rửa hậu mônThiết bị không sử dụng điện an toàn khi sử dụngHình thức thiết kế đơn giản thông minh 1 nút xoay...

Hyundae Bidet HB-2000

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: HB-2000
 • Thương hiệu: Hyundae Bidet
 • Mô tả ngắn: Thông tin sản phẩm:Thiết Bị Vệ Sinh – Hyundae Bidet HB-2000 sử dụng hệ thống nước lạnhThiết bị chuyên rửa hậu môn và vệ sinh cho Phụ NữThiết bị không sử dụng điện an toàn khi sử dụngHình thức thiết...

Hyundae Bidet HB-7000

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: HB-7000
 • Thương hiệu: Hyundae Bidet
 • Mô tả ngắn: Thông tin sản phẩm:Thiết Bị Vệ Sinh – Hyundae Bidet HB-7000 sử dụng hệ thống nước lạnhThiết bị chuyên rửa hậu môn và vệ sinh cho Phụ NữThiết bị không sử dụng điện an toàn khi sử dụngHình thức thiết...

Hyundae Bidet HB-7200

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: HB-7200
 • Thương hiệu: Hyundae Bidet
 • Mô tả ngắn: Thông tin sản phẩm:Thiết Bị Vệ Sinh – Hyundae Bidet HB-7200 với sử dụng hệ thống nước Nóng - LạnhThiết bị chuyên rửa hậu mônSử dụng hệ thống nước nóng – lạnhThiết bị không sử dụng điện an toàn khi sử dụngHình thức thiết...
Giảm 100%
Hyundae Bidet HB-8000

Hyundae Bidet HB-8000

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: HB-8000
 • Thương hiệu: Hyundae Bidet
 • Mô tả ngắn: Thông tin sản phẩm:Thiết Bị Vệ Sinh – Hyundae Bidet HB-8000 sử dụng nước lạnhThiết bị chuyên rửa hậu môn và vệ sinh cho Phụ NữThiết bị không sử dụng điện an toàn khi sử dụngHình thức thiết kế đơn...

Hyundae Bidet HB-8200

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: HB-8200
 • Thương hiệu: Hyundae Bidet
 • Mô tả ngắn: Thông tin sản phẩm:Thiết Bị Vệ Sinh – Hyundae Bidet HB-8200 với 2 vòi phun sử dụng hệ thống nước Nóng - LạnhThiết bị chuyên rửa hậu môn và vệ sinh cho Phụ nữSử dụng hệ thống nước nóng – lạnhThiết bị không sử dụng điện an...

Hyundae Bidet HB-9000

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: HB-9000
 • Thương hiệu: Hyundae Bidet
 • Mô tả ngắn: Thông tin sản phẩm:Thiết Bị Vệ Sinh – Hyundae Bidet HB-9000 với 2 vòi phun sử dụng hệ thống lạnhThiết bị chuyên rửa hậu môn và vệ sinh cho Phụ nữSử dụng hệ thống nước lạnhThiết bị không sử dụng điện...

Hyundae Bidet HB-9200

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: HB-9200
 • Thương hiệu: Hyundae Bidet
 • Mô tả ngắn: Thiết Bị Vệ Sinh – Hyundae Bidet HB-9000 với 2 vòi phun sử dụng hệ thống lạnhThiết bị chuyên rửa hậu môn và vệ sinh cho Phụ nữSử dụng hệ thống nước lạnhThiết bị không sử dụng điện an toàn khi...
Bidet sử dụng điện

Inus HWU-001

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: HWU-001
 • Thương hiệu: Inus
 • Mô tả ngắn: Thông tin sản phẩm:Thiết Bị Vệ Sinh – Inus HWU-001 sử dụng điệnThiết bị chuyên rửa hậu môn và vệ sinh cho Phụ NữHình thức thiết kế đơn giản thông minhCách thức sử dụng đơn giản, phù hợp với mọi...

Inus K-1

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: K-1
 • Thương hiệu: Inus
 • Mô tả ngắn: Thiết Bị Vệ Sinh – Inus K-1 sử dụng điệnThiết bị chuyên rửa hậu môn và vệ sinh cho Phụ NữHình thức thiết kế đơn giản thông minhCách thức sử dụng đơn giản, phù hợp với mọi người tiêu dùng.Có...

Uspa UB-6235

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: UB-6235
 • Thương hiệu: Uspa
 • Mô tả ngắn: Thông tin sản phẩm:Thiết Bị Vệ Sinh – Uspa UB-6235 sử dụng điệnThiết bị chuyên rửa hậu môn và vệ sinh cho Phụ NữHình thức thiết kế đơn giản thông minhCách thức sử dụng đơn giản, phù hợp với mọi...
0
Hyundae Bidet back to top