HOTLINE: 0932 216 377
(028) 5431 7034 - (028) 5431 7134

Tất cả bài viết

Bồn cầu thế nào thì gắn được Bidet?

Bồn cầu thế nào thì gắn được Bidet?Thật quá đơn giản, hơn 90% loại bồn cầu điều có thể lắp thiết bị thông minh này.Hyundae...

INTRODUCING NON-ELECTRIC BIDET PRODUCTS HB-9000

HB-9000 is a non-electric bidet product, manufactured on 100% Korean technology and processes. All components are imported directly from Korea, so the quality is always...

8 BENEFITS OF OUR BIDET PRODUCTS

1-Good for womenHelp women wash gently, avoid infection caused by bleach of toilet paper, this is the main cause of gynecological disease.2-Good for patients Beer-wine drinking,...

Bidet là gì?

Thuật ngữ BidetBidet là một thuật ngữ dùng chỉ một vòi cố định hay một chậu dùng với mục đích rửa hậu môn và bộ...